Loading...

System engineer / Back-up teamleader

Location: 

Lokeren, VOV, BE, 9160

Job Type: 

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 12,000 passionate Employees working in more than 40 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

Over de rol:

Het takenpakket van de System engineer / Back-up teamleader is tweeledig:

 • Enerzijds zorgt de functiehouder voor de vlotte werking van het volautomatisch magazijn, inclusief het oplossen van bugs en correcte masterdata. De Poweruser zorgt voor de optimale lay-out van routes binnen het magazijn, zodat operatoren op de meest efficiënte manier kunnen werken. Hij/zij leidt end users op in het SAP/EWM systeem.
 • Anderzijds zal deze persoon fungeren als back-up teamleader:
  • Samen met de teams in de afdeling de 4x Zero resultaten realiseren. Concreet geeft hij/zij binnen de afdeling aan wat de dagelijkse prioriteiten zijn en waakt er ook over dat iedereen zijn doelen kent en opvolgt.
  • Bewaken dat duidelijke werkprocedures en standaarden worden gerespecteerd en waar nodig bijgestuurd en verduidelijkt.
  • Het detecteren van opleidingsnoden en continu versterken van de teams door het initiëren van gepaste opleidingsinitiatieven.

 

Om dit alles waar te maken staat de teamleider centraal in de dagelijkse routines van overleg binnen de afdeling (omgekeerde organisatie). Het (doen) respecteren van de verschillende logistiek processen is hierbij cruciaal. De teamleider is verantwoordelijk voor het engagement en de motivatie binnen de afdeling. Belangrijke accenten zijn : positieve appreciatie en waardering, bijsturing van gedrag, opvolging van verzuim en efficiënt inzetten van de medewerkers (“laborplanning”).

 

Verantwoordelijkheden houden in:

 • Power User
  • Zorgt er voor dat de verschillende computersystemen SAP EWM en MFS van het geautomatiseerde gedeelte met elkaar “spreken” zodat de computersturing van het automatisch magazijn verloopt zoals verwacht.
  • Hij/zij initieert verbeteringen en doet ook de nodige software aanpassingen.
  • Hij/zij analyseert de errors (bugs) en lost deze op, eventueel met hulp van IM/IT en/of gespecialiseerde derden
  • Hij/zij zorgt ook voor de statistische analyses ivm errors en performance van het geautomatiseerde gedeelte .
  • Hij/zij zorgt voor de maandelijkse KPI’s en doet voorstellen ter verbetering
  • Verzorgen van functionele training in EWM en MFS voor alle users
  • Verzorgen van correcte masterdata in EWM

 

 • Warehouse management en procesopvolging
  • Organiseren en leiden van simultane magazijnactiviteiten. Dit omvat het aansturen van alle in- en uitgaande goederenstromen, gebruik makend van bestaande processen en systemen (SAP, WMS, ...)
  • Initieert en organiseert meerdere klantenorders en afroepen van de plants Wieze/Halle in overleg met transportplanning, Materials management en Customer Care, rekening houdend met de wijzigende prioriteiten en beschikbare capaciteit.
  • Specifiek voor de magazijn activiteiten: is verantwoordelijk voor het op tijd laden en uitleveren van afgewerkte producten, grondstoffen en verpakkingen waarbij hij/zij bij enige afwijking de nodige acties onderneemt zodat er geen klachten veroorzaakt worden.
  • Reageert (pro-)actief op kwaliteitsproblemen en neemt acties om effectieve problemen te voorkomen. Rapporteert kwaliteitsproblemen (foute palletisage, verpakking, transportschade, ...) zodra ze zich voordoen. Contacteert indien nodig de bevoegde personen zodat de continuïteit van het lever- en ontvangstproces zo snel mogelijk kan verdergezet worden.
  • Specifiek voor mezzanine activiteiten : De volledige organisatie van de herlabelactiviteiten, Spec & Dec en samples, inclusief het op tijd laden en uitleveren, waarbij hij/zij bij enige afwijking de nodige acties onderneemt zodat er geen klachten veroorzaakt worden.
  • Permanent opvolgen van het WMS, waarbij foutieve handelingen worden gecheckt en gecorrigeerd.
  • Uitvoeren en organiseren van activiteiten met betrekking tot maandafsluiting zoals: stocktellingen en stockaanpassingen in WMS.
  • Pro-actief inspelen op diverse wijzigingen die een impact hebben op de af te werken klantorders of afroepen van de fabrieken
  • Voorbereiden en uitwerken van onderdelen van het afdelingsplan inclusief bijbehorende financiële aspecten ten behoeve van de direct leidinggevende:
   • Doet voorstellen voor een optimale organisatie van de werkzaamheden van het eigen team.
   • Coördineren, bewaken en bijsturen van de realisatie van het relevante deel van het afdelingsplan.

 

 • Personeelsmanagement
  • Maakt een werkverdeling op voor het team op basis van hun respectievelijke competenties, verloven en afwezigheden.
  • Behandelen van verlofaanvragen en communicatie met HR diensten mbt afwezigheden + volgt verzuim op van de teamleaden en houdt desgevallend “verzuim- en/of terugkeergesprekken”;
  • Introduceert gewijzigde processen en handelingen naar aanleiding van product-en serviceklachten, van nieuwe investeringen of van proceswijzigingen
  • Is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van de teamleden (via teambriefings, korte coachingsen formele opleidingsmomenten) en van nieuwe collega’s binnen het team in het bijzonder.
  • Deelt positieve appreciatie en waardering, stuurt bij op een coachende manier en desgevallend neemt hij/zij ook correctieve maatregelen of geeft mondelinge of schriftelijke verwittigingen waar nodig in samenspraak met de hogere leiding en HR.
  • Bemiddelaar in geval van conflicten, daarbij steeds zoekend naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.
  • Toont een sterke betrokkenheid voor persoonlijke problemen van personeel. Biedt een luisterend oor en probeert zoveel mogelijk op de situatie in te spelen. Volgt de gedragscodes, veiligheidspolicies en instructies en coacht het team in de naleving ervan tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Identificeert potentieel gevaarlijke situaties en communiceert deze aan de Warehouse Manager en/of preventieadviseur.
  • Volgt zelf regelmatig opleidingen ter versterking van de eigen competenties en vaardigheden mbt de actuele en toekomstige noden van de functie en het team.

 

 • Controle en bijsturing van processen
  • Controleert in detail de effectieve uitvoerbaarheid van de productie- en transportplanningen en stuurt deze bij indien nodig zodat een haalbare en realistische planning doorgeschoven kan worden naar de medewerkers. Volgt deze planningen ook verder op.
  • Maakt (preventieve) risico-analyses (nav incidenten, nieuwe processen of verbetering van bestaande processen)
  • Controleert en volgt systeemprocedures op. Neemt correctieve acties in geval van wijzigingen in organisatie, machinepark, …
  • Verzekert administratieve taken zoals stockopnames, tekorten, te late leveringen, stockageproblemen, stocks office equipment, HACCP-controles en rondgangen. Neemt indien nodig corrigerende maatregelen. Aan de hand van deze registraties worden de targets opgesteld.
  • Voert diverse types audits uit, o.a. op vlak van veiligheid, hygiëne, beschadigingen, ...
  • Maakt occasioneel deel uit van projectgroepen ter verbetering van de magazijnwerking : Denkt en werkt actief mee over de visie en toekomst: mogelijke aanpassingen/wijzigingen op alle gebieden, nieuwe investeringen. Bezoekt beurzen en evenementen, brengt hierover verslag uit op staffvergaderingen en doet op basis hiervan verbetervoorstellen voor de magazijnwerking en de efficientie van de processen.
  • Geeft input mbt onderzoek naar service klachten gelinkt aan magazijn activiteiten.

 

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een Masterdiploma of een Bachelordiploma logistiek en minimum 5 jaar ervaring in een operationele leidinggevende functie OF gelijkwaardig door ervaring;
 • Kennis van Office Pakket, SAP EWM, Google, ProTeam, High Bay Automation en inzicht in allerhande logging systemen (Pool IT, Insite...);
 • Effectieve communicatie met teamleden en andere stakeholders
 • Sterk organisatie-, plannings- en coördinatievermogen: veel contact met warehouse operatoren en derden.
 • Hanteert een confidentiële werkwijze
 • Sterk analytisch - probleemoplossend denken - inzicht in de workflow - sociale vaardigheid / coach - klantgerichtheid
 • Besluitvaardig - stressbestendig - sterke motivatie en zelfdiscipline: omwille van de just-in-time filosofie mbt het uitleveren van klantenorders en orders voor fabrieken;
 • Flexibiliteit : aanpassingsvermogen mbt veranderingen, prioriteitenstelling, inspringen voor collega’s, volgen van vergaderingen en opleidingen buiten de normale arbeidstijden
 • Perfecte kennis Nederlands en Engels, noties Duits en Frans

At Barry Callebaut, we are committed to Diversity & Inclusion. United by our strong values, we thrive on the diversity of who we are, where we come from, what we’ve experienced and how we think. We are committed to nurturing an inclusive environment where people can truly be themselves, grow to their full potential and feel they belong. #oneBC - Diverse People, Sustainable Growth.

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.


Job Segment: Manufacturing Engineer, Engineer, Warehouse, Systems Engineer, Supply, Engineering, Manufacturing, Operations