Loading...

Teamleader Productie

Location: 

Lebbeke-Wieze, VOV, BE, 9280

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 12,000 passionate Employees working in more than 40 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

Over de Functie

 

De Teamleader Productie zal

 • Samen met de teams in de afdeling de 3x Zero resultaten realiseren.
 • Concreet geeft hij/zij binnen de afdeling aan wat de dagelijkse prioriteiten zijn en waakt er ook over dat iedereen zijn doelen kent en opvolgt.
 • Bewaken dat duidelijke werkprocedures en standaarden worden gerespecteerd en waar nodig bijgestuurd en verduidelijkt.
 • Het detecteren van opleidingsnoden en continu versterken van de teams door het initiëren van gepaste opleidingsinitiatieven.

 

Om dit alles waar te maken staat de teamleider centraal in de dagelijkse routines van overleg binnen de afdeling (omgekeerde organisatie). Het (doen) respecteren van de verschillende CI-tools (5S, Teamborden, RCA, MES, MSP, POKA, ...) is hierbij cruciaal.

De teamleider is verantwoordelijk voor het engagement en de motivatie binnen de afdeling.

Belangrijke accenten zijn : positieve appreciatie en waardering, bijsturing van gedrag, opvolging van verzuim en efficiënt inzetten van de medewerkers (“laborplanning”).

 

Voornaamste Verantwoordelijkheden zijn

 

1. Productie & procesopvolging

 

 • Organiseert, volgt op en controleert het productieproces van de afdeling.
  Hierbij houdt de teamleider toezicht op:
 • de fabricatiefiches en verwerking van productiegegevens, het eigenlijke productieproces, de kwaliteit, de kosherregels, de ingezette grondstoffen, verpakkingen, het functioneren van het machinepark, het verloop en de haalbaarheid van specifieke processen en industriële proeven.
 • Voorkomt of verhelpt stockageproblemen door samenwerking tussen verschillende diensten.
 • Is verantwoordelijk voor het op tijd laden en/of uitleveren van afgewerkte producten en zal bij out of spec’s de nodige acties ondernemen zodat er geen klachten veroorzaakt worden.
 • Is in staat om telkens nieuwe uitdagingen aan te gaan in een productieomgeving waar taken snel evolueren, zowel op gebied van productievolume als van complexiteit.
 • Reageert (pro-)actief op (dreigende) kwaliteitsproblemen en neemt acties om effectieve problemen te voorkomen. Rapporteert kwaliteitsproblemen (fijnheid, smaak, kleur, out of specs, ...) zodra ze zich voordoen. Contacteert indien nodig de bevoegde personen zodat  de continuïteit van het productieproces zo snel mogelijk kan verdergezet worden.
 • Introduceert gewijzigde processen en handelingen naar aanleiding van product-en serviceklachten, van nieuwe investeringen of van proceswijzigingen

 

2. Personeelsmanagement en controle

 

 • Maakt een werkverdeling op voor een groep van productieoperatoren, techniekers, poetsdames (enkel CP & Moulding), en in voorkomend geval (binnen Liquid afdeling) ook viscositeitscontroleurs en tankladers op basis van hun respectievelijke competenties. De functiehouder houdt hierbij rekening met verloven en afwezigheden. De functiehouder kent zelf verloven toe, registreert ze, volgt ze op en communiceert alle afwezigheden naar de personeelsdienst zodat een tijdige en correcte betaling van de lonen gegarandeerd wordt.
 • Organiseert opleiding voor alle medewerkers (eigen ploeg en andere ploegen) en volgt ze op.
 • Is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van nieuwe collega’s binnen Barry Callebaut (eventueel ook uit andere sites).
 • Volgt op dat de hygiëne-en veiligheidsregels worden nageleefd, evenals de werkinstructies, systeemprocedures en het arbeidsreglement en dit zowel voor eigen teamleden als voor medewerkers uit andere ploegen (en bezoekers) die zich in de afdeling bevinden tijdens de uitvoering van de shift. Volgt medewerkers op uit andere ploegen/afdelingen waarvoor op dat moment geen directe leiding aanwezig is (enkel voor teamleaders liquid). Deelt hierbij positieve appreciatie en waardering, stuurt bij op een coachende manier en desgevallend neemt hij/zij ook correctieve maatregelen of geeft mondelinge of schriftelijke verwittigingen waar nodig.
 • Betrokken bij de selectie en aanwerving van nieuwe operatoren (tijdens sollicitatiedagen).
 • Geeft briefings aan de medewerkers.
 • Organiseren van evaluaties (“dialooggesprekken”) met de medewerkers.
 • Organiseren van “terugkom- en verzuimgesprekken” met de medewerkers
 • Bemiddelaar in geval van conflicten, daarbij steeds zoekend naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen.
  Reageert gepast en laat zich niet beïnvloeden door intimidaties.
 • Toont een sterke betrokkenheid voor persoonlijke problemen van personeel. Biedt een luisterend oor en probeert zoveel mogelijk op de situatie in te spelen. Dient de belangen van de werkgever en werknemer steeds zoveel mogelijk te verzoenen.
 • Veiligheid: Neemt de nodige acties naar aanleiding van een arbeidsongeval, gaande van EHBO, informeren, onderzoeken tot de regelmatige opvolging van de toestand van het slachtoffer en, indien mogelijk, aangepast werk.
 • Is op de hoogte van de medische beperkingen van (eigen) productiemensen .
 • Volgt zelf regelmatig opleidingen: ploegleider EIP, EHBO, , leidinggeven, veiligheid, (auditor veiligheidsaudits), GMP-audits, ....  Volgens noodzaak worden andere opleidingen ingepland.

 

3. Bijsturing van procedures.

 

 • Controleert in detail de effectieve uitvoerbaarheid van de productie- (en transport)planningen en stuurt deze bij indien nodig zodat een haalbare en realistische planning doorgeschoven kan worden naar de medewerkers. Volgt deze planningen ook verder op. In voorkomend geval houdt toezicht op externe en interne chauffeurs, alsook de door hen gebruikte uitrusting en maakt laadplanning op.
 • Evalueert technische problemen en interventies. Houdt toezicht op technische interventies door ploegmechaniekers en –elektriekers en neemt correctieve acties om de continuïteit van het machinepark en van de kwaliteit en kwantiteit van het product te garanderen.
 • Controleert en volgt systeemprocedures op. Neemt correctieve acties in geval van wijzigingen in organisatie, machinepark, …
 • Geeft input aan de technische dienst bij de voorbereiding voor grote en kleine onderhoudsbeurten.
 • Zorgt voor organisatie en startsein van preventieve technische controles en geeft resultaten door aan de technische  teamleader en volgt kuisactiviteiten op.
 • Verzekert administratieve taken zoals (en afhankelijk van de afdeling) stockopnames, registratie van grondstof- en kwaliteitsafwijkingen, verpakkingen te late leveringen, stockageproblemen, personeelszaken, leveringen buiten de norm, RTP-opvolging en registratie, productieverliezen per lijn, HACCP-controles en rondgangen zodat concrete performatie-indicatoren voor productieresultaten kunnen opgevolgd worden. Neemt indien nodig corrigerende maatregelen. Aan de hand van deze registraties worden de targets van rendementen en verliezen opgesteld.
 • Voert diverse types audits uit, o.a. op vlak van veiligheid, WOC’s, hygiëne, ...
 • Speelt in op product- en serviceklachten.
 • Werkt samen met en ondersteunt HR, planning, transportafdeling, voorraadbeheer, Distributiecentrum, QA Lab, …

 

4. Analyseren productiestoringen van de voorbije 24u en opvolgen van afdelingsspecifieke KPI’s:

 

 • Bepalen van de meest aangewezen correctieve actie ter voorkoming van het probleem (coachen medewerker, aanpassen planning, aanmaken procedure, aanpassen productie documentatie, voorstellen modificatie, ....).
 • Opvolgen van de voorgestelde acties binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied om de continue verbetercyclus te sluiten.

 

5. Voorbereiden en uitwerken van onderdelen van het afdelingsplan inclusief bijbehorende financiële aspecten ten behoeve van de direct leidinggevende:

 

 • Doet voorstellen voor een optimale organisatie van de werkzaamheden van het eigen team.
 • Coördineren, bewaken en bijsturen van de realisatie van het relevante deel van het afdelingsplan.

 

6. Projecten

 

 • Denkt en werkt actief en creatief mee aan mogelijke wijzigingen en aanpassingen aan het productieproces en de productieomgeving.
 • Maakt regelmatig deel uit van project(groep)en ter verbetering van het productieproces.
 • Werkt en denkt actief mee over de visie en toekomst: mogelijke aanpassingen/wijzigingen op alle gebieden, nieuwe investeringen.

 

Over Jou

 

Opleiding en ervaring

 • Master in de ingenieurswetenschappen of minimum 5 jaar ervaring in een operationele leidinggevende functie

Vereiste vaardigheden/competenties

 • Kon vlot om met systemen (word, excel, SAP, google Drive, POKA, Proplan, Inzicht in PLC-sturingen)
 • sterk organisatie- / coördinatievermogen
 • inzicht in workflow
 • flexibiliteit : vervanging collega’s in overwerk of ploegwissel, volgen van vergaderingen en opleidingen buiten de normale arbeidstijden, zorgt voor een vlekkeloze ploegoverdracht, reageert op prioriteiten.
 • sociale vaardigheid / coach
 • klantgerichtheid
 • creativiteit
 • stressbestendigheid
 • sterke motivatie en zelfdiscipline
 • Kennis Nederlands en Engels

 

At Barry Callebaut, we believe in equality and are committed to fostering a diverse and inclusive environment in which our employees can be their authentic selves.   We believe that richness of diversity, be it of race, gender, sexual orientation, religion, ethnicity, national origin is fundamental to living our values and to the success of our business.

At Barry Callebaut, we are committed to Diversity & Inclusion. United by our strong values, we thrive on the diversity of who we are, where we come from, what we’ve experienced and how we think. We are committed to nurturing an inclusive environment where people can truly be themselves, grow to their full potential and feel they belong. #oneBC - Diverse People, Sustainable Growth.

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.


Job Segment: Engineer, Supply, QA, Supply Chain, Engineering, Operations, Quality