Loading...
 

Teamleader Maintenance

Location: 

Lebbeke-Wieze, VOV, BE, 9280

Job Type: 

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 12,000 passionate Employees working in more than 40 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

Over de job:

Het verzekeren van het mechanisch en elektrisch onderhoud in de cacaopreparatie, één van de 3 grote afdelingen binnen Barry Callebaut Wieze. Het doorvoeren van optimalisaties aan het machinepark en de werkorganisatie - in 
overleg met de directe chef - teneinde het productieproces in de afdelingen op een technologisch en economisch verantwoorde manier te laten verlopen. Toezicht houden op het personeel. 
Toezicht op de naleving van de geldende procedures, zoals gedefinieerd in de systeemprocedures en het ISO-kwaliteitshandboek. 
 

Verantwoordelijkheden houden n:

1. Verdelen van het werk en doorgeven van de nodige informatie aan ondergeschikten en controleren van de uitgevoerde werkzaamheden.

2. Bespreking met de directe chef van technische problemen en werkverdeling met als doel verbeteringen en/of herstellingen aan het machinepark door te voeren.

3. Opleiden en adviseren van onderhoudstechniekers zodanig dat ze de opgegeven taken zelfstandig kunnen uitvoeren.

4. Controle op afstellen van machines en ingeven van parameters teneinde de machines optimaal te laten werken

5. Ontwerpen en uitvoeren van optimalisaties en wijzigingen aan het machinepark teneinde de productiecapaciteit, werkomstandigheden en/of onderhoudbaarheid te verbeteren en dit op kostefficiënte wijze.

6. Het beheer van de stock technische wisselstukken en het bestellen van de nodige onderdelen voor herstellingen of optimalisaties. Waar nodig in overleg met de directe chef. Toezicht op het verbruik van wisselstukken en onderhoudsmaterialen teneinde de onderhoudskosten binnen budget te houden.

7. Organisatie en controle van preventief en predictief onderhoud.

8. Begeleiden en opvolgen van derden.

9. Toezicht op de naleving van het werkhuis reglement, hygiëneregels, orde en netheid.

10. Het vervullen van administratieve taken eigen aan de dienst. (Opstellen instructiekaarten, verslagen van indienststellingen, verduidelijken van handleidingen, ...) 
 

Over jou:

  • Diploma: A1 Mechanica(of gelijkwaardig door ervaring).
  • Minstens 5 jaar ervaring, waarvan ook al een eerste ervaring met het aansturen van teams, idealiter in een productie omgeving;
  • Vaardig met SAP, Maximo en Microsoft Office (Word, Excel,...);
  • Beschikt over een hoge technische kennis en kan schema’s interpreteren;
  • Zelfstandig kunnen werken, met aandacht voor de veiligheids- en kwaliteitsregels;
  • Sociaalvaardig en communicatief, maakt heldere afspraken;
  • Flexibel, handelt situationeel;
  • Zin voor veranderingen, hakt knopen door, is proactief;
  • Handelt in lijn met gestelde prioriteiten en beleidskeuzes;
  • Uitstekende kennis Nederlands. Kennis Frans, Duits en/of Engels is een plus.

At Barry Callebaut, we are committed to Diversity & Inclusion. United by our strong values, we thrive on the diversity of who we are, where we come from, what we’ve experienced and how we think. We are committed to nurturing an inclusive environment where people can truly be themselves, grow to their full potential and feel they belong. #oneBC - Diverse People, Sustainable Growth.

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.


Job Segment: Maintenance, Engineer, Supply, Maintenance Engineer, Supply Chain, Manufacturing, Engineering, Operations