Warehouse Manager

Location: 

BE, 1500

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 11,000 passionate Employees working in more than 35 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

Barry Callebaut is the heart and engine of the cocoa and chocolate industry. We are looking for Warehouse Coordinator in Belgium (BE) for Halle (BEHA). Our broad range of products and services span all aspects from cocoa sourcing to fine chocolate products, which are loved by people of all ages worldwide. We are passionate about our business and work hard every day to ensure that there is enough chocolate in the world. Nothing is more important to our success than the combined expertise of more than 9000 Barry Callebaut employees around the world. Our international focus in the fascinating world of cocoa-growing and chocolate are the colorful backdrop for our many functions across a wide range of disciplines. In addition to sharing a passion for chocolate, Barry Callebaut employees live our other corporate values every day - customer focus, entrepreneurship, integrity and team spirit. We are committed to making sure that they have the right skills, know-how and deep understanding of our customers and their needs. Engaging and developing our employees is the key to our success. Because our business focus is so broad, the scope of career opportunities within Barry Callebaut can cover many functional areas.

 

 

Deze functie garandeert een optimale dagelijkse service op basis van efficiënte magazijnorganisatie en waarborgt de continuïteit van de business. De magazijn coördinator geeft leiding aan de magazijniers en administratieve medewerkers.  Hij/zij bewaart het overzicht over het hele team en hun verantwoordelijkheden.

Hij/zij beheert de goederenstromen van en naar de magazijnen, zowel interne als externe en staat in voor de controle van de voorraden.

Hij/zij zorgt voor een goede communicatie binnen de afdeling en naar andere betrokken afdelingen. De Magazijn Coördinator voert overleg met de Supply Chain afdeling over de voortgang van de dagelijkse magazijnoperaties (grondstoffen, verpakking en afgewerkte producten) en de knelpunten. Hij/zij reikt ook mogelijke oplossingen aan. Hij/zij denkt en werkt proactief mee aan het toekomstig beleid rond warehouse services, process lay-outs, efficiëntie-verhogende en kostenbesparende maatregelen.

Dit alles met focus op het respecteren van de normen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kost, klantenservice en milieu.

 

 

FUNCTIONELE ACTIVITEITEN

1

Coördineert de dagelijkse werkzaamheden/magazijnoperaties. Dit omvat het aansturen en opvolgen van alle in- en uitgaande goederenstromen, alsook de bevoorrading van het GPC.

2

Coördineert de administratieve afhandeling van alle goederenstromen binnen het magazijn:

  • Bewaakt de organisatie van de los-, ontvangst-, opslag en distributieactiviteiten.
  • Signaleert knelpunten in werkprocessen en doet voorstellen voor efficiëntere werkwijzen en methoden

3

Neemt deel aan het organiseren, begeleiden en uitvoeren van inventarisopnames.

4

Permanent opvolgen van het WMS:

  • Zorgt voor een maximale en efficiënte invulling van de magazijnlocaties op bais van het aantal magazijnbewegingen per artikel en volume, productieactiviteiten en –noden.
  • Ziet na en corrigeert foutieve handelingen.

5

Proactief inspelen op diverse wijzigingen die een impact hebben op af te werken klantenorders, zowel intern als extern.

6

Staat in voor een maximale kwaliteitszorg:

  • Correct ageren bij vaststellen van non-conforme leveringen/ bewaring van grondstoffen, verpakkingen en eindproducten, alsook niet conforme transporten
  • Aanspreekpunt bij interne en externe audits
  • Schrijft procedures en werkinstructies ivm kwaliteit en veiligheid mbt het magazijngebeuren, laat ze goedkeuren en plaatst deze op het QDS systeem

7

Bewaakt procedures en rapporteert rond veiligheid, orde, netheid en milieuzorg:

  • BOS, RCA, veiligheidsconflicten, ...
  • Opmaak en opvolging van het kuisprogramma binnen het volledige magazijngebied (intern en extern)

8

Draagt zorg voor een optimale werkomgeving:

  • Signaleren van technische problemen op rollend materiaal, installaties, hard- en software, airco, ...

9

Kent de basis voor het uitvoeren van administratieve taken binnen het WMS om enige onderbreking van de continuïteit van de taken te voorkomen.

10

Werkt nauw samen met SCM Halle aan het toekomstig beleid rond warehouse services, process lay-outs, efficiëntie-verhogende en kostenbesparende maatregelen.

 

MANAGEMENT ACTIVITEITEN

11

Geeft leiding aan, motiveert en coacht een team van (polyvalente) magazijnmedewerkers.

12

Zorgt ervoor dat de vooropgestelde doelstellingen voor het team worden behaald. Stelt actieplannen op om doelstellingen te bereiken.

13

Evalueert en beoordeelt de resultaten van zijn medewerkers en stuurt bij indien nodig.

14

Organiseert de inzet van personeel en middelen in nauwe samenwerking met personeelsplanner.

15

Begeleidt en leidt nieuwe medewerkers op.


Our strength comes from the passion and expertise of our people. As we strive to create an environment in which our people can continue to learn and develop their skills on an ongoing basis, it is our goal to encourage entrepreneurship and creativity. Apply for one of our interesting positions today and start a great career in the world of cocoa and chocolate.

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.


Job Segment: Engineer, Warehouse, Warehouse Manager, Supply Chain Manager, Manager, Engineering, Manufacturing, Operations, Management

Find similar jobs: