Loading...

Teamlead Warehouse EDC

Location: 

Aalst, VOV, BE, 9300

At Barry Callebaut, we are on a journey to transform the cocoa and chocolate industry. As the world’s leading manufacturer of high-quality chocolate and cocoa products, our actions truly shape the future of our industry. We are a business-to-business company, serving the entire food sector, from the cocoa bean to the finest chocolate product. We are a company with a purpose, we believe in doing well by doing good and reinvesting in the communities we operate. We have a long-standing commitment to sustainability and our goal is to shape a sustainable cocoa and chocolate future. We are headquartered in Zurich, and have more than 12,000 passionate Employees working in more than 40 countries worldwide. We are very proud of who we are and what we do. And of course, we are always looking for talented people to help us have a positive impact on our industry and beyond!

Over de rol:

De functiehouder zorgt voor het operationeel, administratief en organisatorisch beheer van het magazijn binnen het European Distribution Center te Aalst. Hij/zij beheert de  goederenstromen van en naar de magazijnen afgewerkte producten, zowel intern als externe. Hij stuurt de picking opdrachten aan en staat in voor de controle van de voorraden. Dit alles om een efficiënte en klantgerichte service te garanderen naar onze externe en interne klanten. De functiehouder rapporteert rechtstreeks aan de manager van het European Distribution Center.

 

Verantwoordelijkheden houden in:

 • Organiseren en leiden van simultane magazijnactiviteiten. Dit omvat het aansturen van alle in- en uitgaande goederenstromen.
 • Initiëren en organiseren van meerdere klantenorders in overleg met transportplanning en customer care, rekening houdend met wijzigende prioriteiten en beschikbare capaciteit. 
 • Ontvangen van goederen in het WMS (Warehouse Management System), afkomstig van andere BC-sites, co-packers, co-makers + permanent opvolgen van het WMS. 
 • Aansturen van de stocks afgewerkte producten in externe magazijnen. 
 • Aansturen van goederen die heringepakt dienen te worden, zowel intern als extern. 
 • Uitvoeren van activiteiten met betrekking tot maandaf-sluiting.
 • Toezien op de goede werking van de installaties binnen het EDC en contacteren van de juiste diensten indien nodig. 
 • Optimaliseren van magazijnlocaties op basis van het aantal magazijnbewegingen per artikel en volume.
 • Pro actief inspelen op diverse wijzigingen die een impact hebben op de af te werken klantenorders.
 • Verantwoordelijk voor de belading van containers voor Export reizen.
 • Analyseren van klachten gerelateerd met ‘Warehouse’ en implementeren van verbeteringen teneinde het aantal klantenklachten te reduceren.
 • Coachen van een ploeg (polyvalente) magazijniers en administratief bediende(n) voor wat betreft de activiteiten gelinkt aan Goederenontvangst, Herlabeling en Export.
 • Administratie verzorgen met betrekking tot de magazijniers. Dit betekent: doorgeven van verloven en andere afwezigheden.
 • Zorgt voor de ‘idoc’ processing (interface warehouse – SAP) gerelateerd met het inbound proces ,’goods receipt’.
 • Zorgt dat de facturen van externe service providers overeenstemmen met de afgesproken tarieven en dat ze geboekt worden op de correcte cost centers.
 • Neemt deel aan projecten gerelatieerd aan warehousing (IM, IT, Supply Chain QA, R&D...), alsook over verschillende sites in Europa.

 

Over jou:

 • Bachelor Supply Chain richting expeditie, distributie en transport met min. 5 jaar ervaring
 • Professionele ervaring met WMS pakketten
 • Expert kennis van Navision (WMS software voor IBC-Decorations)
 • Functionele SAP kennis
 • Functionele kennis van Excel
 • Deze functie vereist hoge graad van skills voor ‘Team Leadership’ en implementeren van ‘change’
 • Vloeiende kennis Nederlands + actief kunnen deelnemen aan gesprekken in Frans & Engels.

If you want to learn more about Barry Callebaut, please find further information here.